Usługi serwerowe
Tu jesteś: secom.pl » Usługi w zakresie infrastruktury IT  » Usługi serwerowe
Usługi serwerowe. Informacje ogólne.

Fot. Pomieszczenie techniczne IT

Katalog usług serwerowych ma charakter informacyjny. Może ulec zmianie w zależności od architektury, wersji systemu lub specyfiki zamówienia.

Katalog obejmuje kompletną instalację i konfigurację serwerów lub wybranych, pojedynczych usług serwerowych. Usługi można grupować.

Proponowane przez nas rozwiązania cechują się niezawodnością, wydajnością i bezpieczeństwem.
Są przy tym w pełni skalowalne, poparte wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem naszych techników.

Zakres usług obejmuje konfigurację sprzętową, w tym konfigurację macierzy RAID.

Wstępne doradztwo oraz wszystkie wyceny są bezpłatne.

Usługi instalacyjne i konfiguracyjne dotyczą następujących systemów:

 • dystrybucje bezpłatne OpenBSD, FreeBSD, Slackware Linux, Debian, openSUSE
 • dystrybucje komercyjne Red Hat Enterprise Linux*, Suse Linux Enterprise Server*, UnixWare Enterprise*
 • systemy komercyjne Novell Netware*
 • systemy komercyjne Microsoft Server*
 • środowiska zwirtualizowane, wirtualizacje: VMware, Hyper-V
Usługi serwerowe. Krótki przegląd.

Usługi wyceniane są na podstawie szczegółowej analizy potrzeb Klienta. Audyt jest darmowy

Usługi instalacyjne i konfiguracyjne obejmują:

 • Instalację i konfigurację środowisk wirtualnych (VMware, Microsoft Hyper-V)
 • Konfigurację sprzętową, w tym konfigurację macierzy dyskowej i instalację oprogramowania serwera
 • Konfigurację interfejsów sieciowych
 • Instalację i konfigurację kontrolera domeny (Active Directory, DNS)
 • Instalację i konfigurację usług tunelowania (VPN), usług pulpitu zdalnego (RDS)
 • Instalację i konfigurację serwera plików
 • Instalację i konfigurację serwera druku lub zewnętrznego kontrolera druku
 • Instalację i konfigurację użytkowników (uprawnieniania, dostępy do zasobów, priorytety)
 • Instalację i konfigurację wybranych usług (ról): WWW, poczty, proxy, FTP, DHCP, DNS, SQL, PHP
 • Instalację i konfigurację firewall'a, kontrolera dostępu do sieci, routera (sprzętowego lub programowego)
 • Zaawansowaną konfigurację routingu:
  - dynamiczny podział łącza (kolejkowanie), filtrowanie ACL (proxy), kontrola przepływu, forwarding
  - rozkład i kształtowanie ruchu sieciowego, równoważenie obciążenia łącz
  - grupowanie interfejsów sieciowych, tunelowanie, multicasting, VPN
  - znakowanie pakietów
  - routing wielobramowy
 • Replikację, migrację, optymalizację pracy serwera i równoważenie obciążenia pod kątem wieloprocesorowości
 • Zautomatyzowany backup danych
do góry