FIRMA:    Informacje o firmie  |  Szkolenia  |  Kontakt
Szkolenia informatyczne
Tu jesteś: secom.pl » Firma » Szkolenia informatyczne
Szkolenia dla klientów. Informacje ogólne.

Fot. Szkolenia

Szkolenia dla klientów organizowane są w cyklach półrocznych lub zgodnie z uzgodnionym terminarzem. Tematyka i zakres szkoleń ma charakter elastyczny i każdorazowo dostosowywana jest do potrzeb firmy.
Istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń grupowych lub stanowiskowych, bezpośrednio na miejscu u klienta.

90% czasu szkolenia stanowi szkolenie praktyczne, związane z czynnościami wykonywanymi przez pracownika.

Szkolenia podzielone są według stopni trudności - struktura trzypoziomowa. Obejmują wiedzę podstawową, średniozaawansowaną i zaawansowaną.

Szkolenia podstawowe

Szkolenia podstawowe obejmują rudymentarną wiedzę z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego składników oraz oprogramowania biurowego Microsoft Office.
Szkolenia dedykowane są dla osób, które miały ograniczoną styczność
lub w ogóle nie miały do czynienia z komputerem.

Szkolenia średniozaawansowane

Szkolenia średniozaawansowane obejmują wiedzę z zakresu obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows, narzędzi administracyjnych, pracy w sieci oraz oprogramowania biurowego Microsoft Office.
Szeroko podejmują i analizują kwestie bezpieczeństwa.
Szkolenia dedykowane są dla osób, które miały styczność z komputerem i systemem operacyjnym Microsoft Windows.

Szkolenia zaawansowane

Szkolenia zaawansowane obejmują wiedzę z zakresu administracji systemem operacyjnym, bezpieczeństwa, konfiguracji sieci oraz usług serwerowych. Omawiają narzędzia systemowe i pozasystemowe pomocne w rozwiązywania problemów.
Przedstawiają zaawansowane możliwości Microsoft Office, w tym makra i programowanie za pomocą Visual Basic for Applications.
Szkolenia dedykowane są dla osób, które posiadają szeroką wiedzę o systemie operacyjnym Microsoft Windows oraz oprogramowaniu Microsoft Office.
Szkolenia dla klientów. Tematyka i zakres.

Ceny szkoleń uzgadniane są indywidualnie na podstawie wywiadu uwzględniającego potrzeby i wymagania Klienta.
Aby przejrzeć standardową tematykę danego szkolenia, naciśnij "Pokaż tematykę".

Obsługa komputera. Microsoft Windows.

Nazwa szkoleniaTematyka i zakres szkolenia
Obsługa komputera
Kurs podstawowy
Pokaż tematykę
Przewidziany czas szkolenia: około 24 godzin (3 lub 4 dni w zależności od ustaleń z klientem).
Obsługa systemu operacyjnego Microsoft XP/Vista/7/8
Kurs podstawowy
Pokaż tematykę
Przewidziany czas szkolenia: Około 16 godzin (2 lub 3 dni w zależności od ustaleń z klientem).
Obsługa systemu operacyjnego Microsoft XP/Vista/7/8
Kurs średniozaawansowany
Pokaż tematykę
Przewidziany czas szkolenia: Około 24 godzin (3 lub 4 dni w zależności od ustaleń z klientem).
Obsługa systemu operacyjnego Microsoft XP/Vista/7/8
Kurs zaawansowany
Pokaż tematykę
Przewidziany czas szkolenia: Około 36 godzin, bez szkoleń dodatkowych (3 lub 4 dni w zależności od ustaleń z klientem).

Microsoft Word. VBA.

Nazwa szkoleniaTematyka i zakres szkolenia
Obsługa edytora tekstu Microsoft Word
Kurs podstawowy
Pokaż tematykę
Przewidziany czas szkolenia: Około 24 godzin (2 lub 3 dni w zależności od ustaleń z klientem).
Obsługa edytora tekstu Microsoft Word
Kurs średniozaawansowany
Pokaż tematykę
Przewidziany czas szkolenia: Około 24 godzin (2 lub 3 dni w zależności od ustaleń z klientem).
Obsługa edytora tekstu Microsoft Word
Kurs zaawansowany
Pokaż tematykę
Przewidziany czas szkolenia: Około 36 godzin (3 lub 4 dni w zależności od ustaleń z klientem).

Microsoft Excel. VBA.

Nazwa szkoleniaTematyka i zakres szkolenia
Obsługa arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel
Kurs podstawowy
Pokaż tematykę
Przewidziany czas szkolenia: Około 24 godzin, bez szkoleń dodatkowych (2 lub 3 dni w zależności od ustaleń z klientem).
Obsługa arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel
Kurs średniozaawansowany
Pokaż tematykę
Przewidziany czas szkolenia: Około 24 godzin, bez szkoleń dodatkowych (2 lub 3 dni w zależności od ustaleń z klientem).
Obsługa arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel
Kurs zaawansowany
Pokaż tematykę
Przewidziany czas szkolenia: Około 48 godzin, bez szkoleń dodatkowych (4 lub 5 dni w zależności od ustaleń z klientem).
Szkolenia dla pracowników

Obecnie brak informacji na temat aktualnych szkoleń dla pracowników.

do góry